Особливості товарної біржі

Особливості товарної біржі

У реальному часі термін «товарна біржа» означає оптовий ринок, який працює постійно і дозволяє здійснювати різні операції. Як правило, купівля-продаж товарів здійснюється між взаємозамінними товарами, які мають відповідну якість і мають внутрішню ідентичність.

Біржі займають далеко не останнє місце в місцевій і світовій економіці. Крім спекулятивних заходів, такі компанії мають кілька цілей:

 • встановлення собівартості товару;
 • усунення ризиків.

З того, що організація і ціна угоди залежать від величезної кількості тез, то реальна ціна товару залежить від потреби та пропозиції. Організації та витрати на сировину постійно реагують на великі зміни в економіці. Звичайно, ціна вказана у компанії на товарній біржі. Таким чином, за підтримки товарного ринку легко встановити ціни на конкретний товар.

Завдяки страхуванню ризиків продавці зможуть уберегтися від непотрібних змін, які можуть вплинути на вартість продукції або сировини. Наприклад, покупець хотів уникнути невиправданих ризиків: йому хотілося розуміти, за яку ціну він може продати свій товар. Але ціна на товар може постійно змінюватися.

Ринок товарів має велике значення для світової та територіальної економіки, оскільки за його підтримки легко дізнатися ринкову вартість певного продукту та сировини. Крім того, є можливість застрахуватися від додаткових втрат. В організації не може бути ринкового обміну товарами: відбувається лише зарахування або вилучення різниці між реальною вартістю та вартістю, визначеною угоди.

Купівля-продаж в подібних організаціях вимагає величезної майстерності, тому там краще здійснювати обмін товару з досвідченим учасником угоди. Вартість продуктів харчування та сировини може постійно змінюватися, через те, що на неї впливає багато явищ.

Що нового в законі «Про товарні біржі»

У законодавчому акті зазначено, що всі типізовані об’єкти мають бути продані на біржах, які пройшли процедуру видачі ліцензії НКЦПФР, якщо вони мають намір забезпечити функціонування товарної біржі в майбутньому.

Будь-яка особа має право ліцензувати діяльність товарної біржі та на торговий ринок. Для цього необхідно дотримуватися вимог законодавства та стандартів, розроблених Комісією для забезпечення такого виду діяльності. У процедурі ліцензування немає ніяких прихованих моментів.

Право на отримання звання товарної біржі мають лише ті організації, які отримали від організатора необхідну ліцензію для налагодження роботи на товарному ринку. Але і тут не все так просто – вона має намір назватися біржею, отримавши на це ліцензію.

Завдання кількості подібних торгових майданчиків не є значущим, головне – це ефективність того, що відбуватиметься в цій системі. Ліцензована товарна біржа призначена для контролю торгівлі на біржі та контролю за дотриманням учасниками порядку та умов біржі, у тому числі з метою запобігання маніпуляціям на товарній біржі.

Комісія, зі свого боку, буде стежити за рівністю прав і правил функціонування існуючих бірж з ліцензією в економіці країни.

Правила товарної біржі

Основними правилами товарної біржі є:

 • рівноправність усіх учасників торгів на біржі;
 • ринкові ціни;
 • публічність.

Практично однакові права мають різні товарні біржі, порушники яких виключаються та усуваються з торгівлі. Серед них:

 1. Розрахунки та встановлення вступних та періодичних внесків для учасників біржі, плати за послуги, що надаються біржею.
 2. Встановлення інших грошових зборів.
 3. Встановлення та стягнення, дотримання статуту біржі, зборів за реєстрацію договорів на біржі, штрафів та інших санкцій, порушення статутних та біржових правил.
 4. Створення арбітражних комісій для вирішення спорів, пов’язаних з торговими угодами.
 5. Завершення операцій з іншими біржами, присутність там їхніх адвокатів навіть за межами країни.
 6. Встановлення відповідно до чинного Закону та законодавства України персональних правил торгівлі на біржі та її арбітражу, необхідних для будь-якого учасника проведених аукціонів.
 7. Створення біржових підрозділів та оголошення їх місцезнаходження.
 8. Розробка власних стандартів та типових договорів відповідно до державних.
 9. Тимчасове призупинення біржових торгів у разі відхилення цін біржових контрактів більш ніж на обсяг, встановлений біржовим комітетом.
 10. Подання пропозицій до державних органів з питань біржової роботи.
 11. Видання біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційно-рекламних видань.
 12. персоніфікація інших функцій, передбачених статутом біржі.

Які обов’язки товарної біржі?

Товарні біржі мають первинні обов’язки і займаються наданням:

 • регулювання цін з урахуванням співвідношення потреби в постачанні різних категорій товарів, допущених до обмінного циклу;
 • створення умов, що сприяють торгівлі на біржі;
 • регулювання операцій на біржі;
 • надання послуг, пов’язаних з організацією та інших;
 • збір, обробка та поширення інформації про кон’юнктуру ринку.

Свого часу здійснилась біржова реформа в Україні, яка внесла позитивні зміни в ринок та розвиток економіки.

авторомu-solutions